क्र.सं. शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
१. GAP प्रमाणीकरणका लागि आवेदन फाराम नेपाल असल कृषि अभ्यास प्रमाणीकरण २०१९-१२-०४ डाउनलोड
२. GAP Certifying Body Brochure नेपाल असल कृषि अभ्यास प्रमाणीकरण २०१९-१२-०४ डाउनलोड
३. NepalGAP Check list Nepali नेपाल असल कृषि अभ्यास प्रमाणीकरण २०१९-१२-०४ डाउनलोड
४. NepalGAP Contract नेपाल असल कृषि अभ्यास प्रमाणीकरण २०१९-१२-०४ डाउनलोड
५. NEPAL GAP SCHEME नेपाल असल कृषि अभ्यास प्रमाणीकरण २०१९-१२-०४ डाउनलोड

सम्पर्क विवरण

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल ,काठमाण्डौँ, नेपाल

सम्पर्क नं. :+९७७-१-४२६२३६९, ४२६२४३०

फ्याक्स :+९७७-१-४२६२३३७

ईमेल: info@dftqc.gov.np

वेव : www.dftqc.gov.np

वेवसाइट हेरिएको

   भिडियो ग्यालरी थप हेर्नुहोस्

नेपालको राष्ट्रिय गान