क्र.सं. शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
१. Stakeholder Engagement Plan (SEP) Strategic Road Connectivity and Trade Improvement Project (SRCTIP)-Documents २०२०-१०-१६ डाउनलोड
२. RESETTLEMENT POLICY FRAMEWORK (RPF) Strategic Road Connectivity and Trade Improvement Project (SRCTIP)-Documents २०२०-१०-१६ डाउनलोड
३. LABOR MANAGEMENT PROCEDURES (LMP) Strategic Road Connectivity and Trade Improvement Project (SRCTIP)-Documents २०२०-१०-१६ डाउनलोड
४. Indigenous Peoples Planning Framework (IPPF) Strategic Road Connectivity and Trade Improvement Project (SRCTIP)-Documents २०२०-१०-१६ डाउनलोड
५. Environmental and Social Management Framework (ESMF) Strategic Road Connectivity and Trade Improvement Project (SRCTIP)-Documents २०२०-१०-१६ डाउनलोड

सम्पर्क विवरण

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल ,काठमाण्डौँ, नेपाल

सम्पर्क नं. :+९७७-१-४२६२३६९, ४२६२४३०

फ्याक्स :+९७७-१-४२६२३३७

ईमेल: info@dftqc.gov.np

वेव : www.dftqc.gov.np

वेवसाइट हेरिएको

   भिडियो ग्यालरी थप हेर्नुहोस्

नेपालको राष्ट्रिय गान