क्र.सं. शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
१. Annual Report 2068 वार्षिक प्रतिवेदन २०१९-१२-०४ डाउनलोड
२. Annual Bulletin 2061/62 वार्षिक प्रतिवेदन २०१९-१२-०४ डाउनलोड
३. Annual Bulletin 2063/64 वार्षिक प्रतिवेदन २०१९-१२-०४ डाउनलोड
४. Progress Report 2070/71 वार्षिक प्रतिवेदन २०१९-१२-०४ डाउनलोड
५. वार्षिक प्रतिवेदन २०७२/७३ वार्षिक प्रतिवेदन २०१९-१२-०४ डाउनलोड
६. Annual Bulletin 2072/73 वार्षिक प्रतिवेदन २०१९-१२-०४ डाउनलोड

सम्पर्क विवरण

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल ,काठमाण्डौँ, नेपाल

सम्पर्क नं. :+९७७-१-४२६२३६९, ४२६२४३०

फ्याक्स :+९७७-१-४२६२३३७

ईमेल: info@dftqc.gov.np

वेव : www.dftqc.gov.np

वेवसाइट हेरिएको

   भिडियो ग्यालरी थप हेर्नुहोस्

नेपालको राष्ट्रिय गान