क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरु वाट आ व २०७७।७८ मा खाद्य ऐन वमोजिम दायर गरिएको मुद्दाको विवरण सह प्रवक्ता सूचना हेर्नुहोस्
२. खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरु वाट आ व २०७६।७७ मा खाद्य ऐन वमोजिम दायर गरिएको मुद्दाको विवरण प्रवक्ता २०२०-१०-१२ सूचना हेर्नुहोस्

सम्पर्क विवरण

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल ,काठमाण्डौँ, नेपाल

सम्पर्क नं. :+९७७-१-४२६२३६९, ४२६२४३०

फ्याक्स :+९७७-१-४२६२३३७

ईमेल: info@dftqc.gov.np

वेव : www.dftqc.gov.np

वेवसाइट हेरिएको

   भिडियो ग्यालरी थप हेर्नुहोस्

नेपालको राष्ट्रिय गान