प्रकाशित मिति : २०१९-१२-०४

सेवाहरु:

प्रतिक्षा गर्नुहोस् ।

फारम तथा निवेदनहरु:

Download Link मा गएर Publication Section बाट आफूलाई चाहिएको फाराम पाउनुहोस् ।

शुल्कहरु:

कृपया नागरिक बडापत्रमा हेर्नुहोस्।

 

सम्पर्क विवरण

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल ,काठमाण्डौँ, नेपाल

सम्पर्क नं. :+९७७-१-४२६२३६९, ४२६२४३०

फ्याक्स :+९७७-१-४२६२३३७

ईमेल: info@dftqc.gov.np

वेव : www.dftqc.gov.np

वेवसाइट हेरिएको

   भिडियो ग्यालरी थप हेर्नुहोस्

नेपालको राष्ट्रिय गान