क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन आ व २०७५।७६ वार्षिक प्रतिवेदन २०२०-०६-०७ डाउनलोड
2. Annual Bulletin 2072/73 वार्षिक प्रतिवेदन २०२०-०१-२२ डाउनलोड
3. वार्षिक प्रतिवेदन २०७२/७३ वार्षिक प्रतिवेदन २०२०-०१-२२ डाउनलोड
4. Progress Report 2070/71 वार्षिक प्रतिवेदन २०२०-०१-२२ डाउनलोड
5. Annual Bulletin 2063/64 वार्षिक प्रतिवेदन २०२०-०१-२२ डाउनलोड
6. Annual Bulletin 2061/62 वार्षिक प्रतिवेदन २०२०-०१-२२ डाउनलोड
7. Annual Report 2068 वार्षिक प्रतिवेदन २०२०-०१-२२ डाउनलोड

सम्पर्क विवरण

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल ,काठमाण्डौँ, नेपाल

सम्पर्क नं. :+९७७-१-४२६२३६९, ४२६२४३०

फ्याक्स :+९७७-१-४२६२३३७

ईमेल: info@dftqc.gov.np

वेव : www.dftqc.gov.np

वेवसाइट हेरिएको

   भिडियो ग्यालरी थप हेर्नुहोस्

नेपालको राष्ट्रिय गान