क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. खाद्य तथा दाना पदार्थ सम्वन्धी ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, एवं गुणस्तर मापदण्ड संगालो २०७५ नियमावली /मापदण्ड २०२१-०१-०५ डाउनलोड
2. खाद्य नियमावली, २०२७ नियमावली /मापदण्ड २०२०-०१-२२ डाउनलोड
3. Food Regulation, 1970 नियमावली /मापदण्ड २०२०-०१-२२ डाउनलोड
4. दाना पदार्थ नियमावली, २०४१ संशोधन सहित नियमावली /मापदण्ड २०२०-०१-२२ डाउनलोड

सम्पर्क विवरण

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल ,काठमाण्डौँ, नेपाल

सम्पर्क नं. :+९७७-१-४२६२३६९, ४२६२४३०

फ्याक्स :+९७७-१-४२६२३३७

ईमेल: info@dftqc.gov.np

वेव : www.dftqc.gov.np

वेवसाइट हेरिएको

   भिडियो ग्यालरी थप हेर्नुहोस्

नेपालको राष्ट्रिय गान