क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. खाद्य तथा दाना पदार्थ सम्वन्धी ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, एवं गुणस्तर मापदण्ड संगालो २०७५ अन्य २०२०-०६-१७ डाउनलोड
2. कोभिड १९ रोगको महामारीको अवस्थामा खाद्य उत्पादन तथा विक्रि वितरण मा सहभागी हुने खाद्य व्यवसायी तथा कामदारहरुले अपनाउनु पर्ने सावधानी । अन्य २०२०-०४-२२ डाउनलोड
3. Nepalese Food Composition Table 2017 अन्य २०२०-०१-२२ डाउनलोड
4. बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०७४-७५ (Nepali Annual Bulletin) अन्य २०२०-०१-२२ डाउनलोड
5. Food Research Bulletin 2074/75 अन्य २०२०-०१-२२ डाउनलोड
6. Annual Bulletin 2074/75 अन्य २०२०-०१-२२ डाउनलोड
7. Annual Progress Report 2073/74 BS अन्य २०२०-०१-२२ डाउनलोड
8. Food Research Bulletin(2016/17) 2073/74 BS अन्य २०२०-०१-२२ डाउनलोड
9. Annual Bulletin(2073/74) 2016/17 अन्य २०२०-०१-२२ डाउनलोड
10. Application for Consultancy अन्य २०२०-०१-२२ डाउनलोड
11. Application for Short Term Training अन्य २०२०-०१-२२ डाउनलोड
12. Food Standard (Published in Nepal Gazette 2057.10.23) अन्य २०२०-०१-२२ डाउनलोड
13. Food Composition Table अन्य २०२०-०१-२२ डाउनलोड

सम्पर्क विवरण

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल ,काठमाण्डौँ, नेपाल

सम्पर्क नं. :+९७७-१-४२६२३६९, ४२६२४३०

फ्याक्स :+९७७-१-४२६२३३७

ईमेल: info@dftqc.gov.np

वेव : www.dftqc.gov.np

वेवसाइट हेरिएको

   भिडियो ग्यालरी थप हेर्नुहोस्

नेपालको राष्ट्रिय गान