क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. NepalGAP Farm Level Model Document नेपाल असल कृषि अभ्यास प्रमाणीकरण २०२०-०१-२२ डाउनलोड
2. NepalGAP Application Form नेपाल असल कृषि अभ्यास प्रमाणीकरण २०२०-०१-२२ डाउनलोड
3. NepalGAP Check list Nepali नेपाल असल कृषि अभ्यास प्रमाणीकरण २०२०-०१-२२ डाउनलोड
4. NepalGAP Contract नेपाल असल कृषि अभ्यास प्रमाणीकरण २०२०-०१-२२ डाउनलोड
5. NepalGAP Scheme नेपाल असल कृषि अभ्यास प्रमाणीकरण २०२०-०१-२२ डाउनलोड
6. Directory of NepalGAP Certified Products नेपाल असल कृषि अभ्यास प्रमाणीकरण २०२०-०१-२२ डाउनलोड
7. NepalGAP Certification Body Brochure नेपाल असल कृषि अभ्यास प्रमाणीकरण २०२०-०१-२२ डाउनलोड

सम्पर्क विवरण

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल ,काठमाण्डौँ, नेपाल

सम्पर्क नं. :+९७७-१-४२६२३६९, ४२६२४३०

फ्याक्स :+९७७-१-४२६२३३७

ईमेल: info@dftqc.gov.np

वेव : www.dftqc.gov.np

वेवसाइट हेरिएको

   भिडियो ग्यालरी थप हेर्नुहोस्

नेपालको राष्ट्रिय गान