क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
1. खाद्य स्वच्छता दिवसका अवसरमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याएका कर्मचारीहरूलाइ सम्मान स्वरूप प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको प्रवक्ता 2021-06-18 सूचना हेर्नुहोस्
2. खाद्य स्वच्छता दिवसका अवसरमा उत्कृष्ट खाद्य उद्याेगहरूलाइ सम्मान स्वरूप प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको प्रवक्ता 2021-06-18 सूचना हेर्नुहोस्
3. खाद्य स्वच्छता दिवसका अवसरमा जारी प्रेस बिज्ञप्ति Admin 2021-06-06 सूचना हेर्नुहोस्
4. प्रेस बिज्ञप्ति २०७७.१२.१२ सह प्रवक्ता 2021-03-25 सूचना हेर्नुहोस्
5. प्रेस बिज्ञप्ति २०७७.११.१० सह-प्रवक्ता 2021-02-22 सूचना हेर्नुहोस्
6. अनुगमन निरिक्षण २०७७।०९।२६ प्रेस नोट सह-प्रवक्ता 2021-01-10 सूचना हेर्नुहोस्
7. अनुगमन निरिक्षण २०७७।०९।०७ प्रेस नोट सह-प्रवक्ता 2020-12-22 सूचना हेर्नुहोस्
8. अनुगमन निरिक्षण २०७७।०८।२६ प्रेस नोट सह-प्रवक्ता 2020-12-11 सूचना हेर्नुहोस्
9. अनुगमन निरिक्षण २०७७।०८।२२ प्रेस नोट सह-प्रवक्ता 2020-12-07 सूचना हेर्नुहोस्
10. अनुगमन निरिक्षण २०७७।०७।२८ प्रेस नोट सह-प्रवक्ता 2020-11-13 सूचना हेर्नुहोस्
11. आ. ब. २०७७/७८ प्रथम चाैमासिक अबधिमा सिलबन्दि तथा रोक्का गरिएका खाद्य व्यवसायीहरुको विवरण प्रवक्ता 2020-11-30 सूचना हेर्नुहोस्
12. खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरु वाट आ व २०७७।७८ मा खाद्य ऐन वमोजिम दायर गरिएको मुद्दाको विवरण प्रवक्ता 2020-11-30 सूचना हेर्नुहोस्
13. प्रेस बिज्ञप्ति २०७७।०७८ प्रथम चाैमासिक प्रगति प्रवक्ता 2020-11-30 सूचना हेर्नुहोस्
14. अनुगमन निरिक्षण २०७७।०७।२५ देखि २०७७।०७।२६ प्रेस नोट सह-प्रवक्ता 2020-11-12 सूचना हेर्नुहोस्
15. अनुगमन निरिक्षण २०७७।०७।१६ देखि २०७७।०७।२३ प्रेस नोट सह-प्रवक्ता 2020-11-08 सूचना हेर्नुहोस्
16. अनुगमन निरिक्षण २०७७।०७।०२ देखि २०७७।०७।०४ प्रेस नोट सह-प्रवक्ता 2020-10-20 सूचना हेर्नुहोस्
17. अनुगमन निरिक्षण २०७७।०६।२७ देखि २०७७।०६।२९ प्रेस नोट सह-प्रवक्ता 2020-10-16 सूचना हेर्नुहोस्
18. अनुगमन निरिक्षण २०७७।०६।२६ प्रेस नोट सह-प्रवक्ता 2020-10-14 सूचना हेर्नुहोस्
19. अनुगमन निरिक्षण २०७७।०६।२० देखि २०७७।०६।२५ प्रेस नोट सह-प्रवक्ता 2020-10-12 सूचना हेर्नुहोस्
20. चाँडपर्व लक्षित बिषेश अनुगमन कार्यक्रम सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति प्रवक्ता 2020-10-11 सूचना हेर्नुहोस्
21. अनुगमन निरिक्षण २०७७।०६।१८ र २०७७।०६।१९ प्रेस नोट प्रवक्ता 2020-10-06 सूचना हेर्नुहोस्
22. अनुगमन निरिक्षण २०७७।०६।१६ प्रेस नोट प्रवक्ता 2020-10-04 सूचना हेर्नुहोस्
23. अनुगमन निरिक्षण २०७७।०६।१४ र २०७७।०६।१५ प्रेस नोट प्रवक्ता 2020-10-02 सूचना हेर्नुहोस्
24. अनुगमन निरिक्षण २०७७।०६।१३ प्रेस नोट प्रवक्ता 2020-09-30 सूचना हेर्नुहोस्
25. अनुगमन निरिक्षण २०७७।०६।१२ प्रेस नोट प्रवक्ता 2020-09-29 सूचना हेर्नुहोस्
26. अनुगमन निरिक्षण २०७७।०६।११ प्रेस नोट प्रवक्ता 2020-09-28 सूचना हेर्नुहोस्
27. अनुगमन निरिक्षण २०७७।०६।०७ प्रेस नोट प्रवक्ता 2020-09-24 सूचना हेर्नुहोस्
28. अनुगमन निरिक्षण २०७७।०६।०५ प्रेस नोट प्रवक्ता 2020-09-22 सूचना हेर्नुहोस्
29. अनुगमन निरिक्षण २०७७।०६।०४ प्रेस नोट प्रवक्ता 2020-09-21 सूचना हेर्नुहोस्
30. अनुगमन निरिक्षण २०७७।०६।०१ प्रेस नोट प्रवक्ता 2020-09-20 सूचना हेर्नुहोस्
31. अनुगमन विवरण २०७७।०५।३१ प्रेस नोट प्रवक्ता 2020-09-17 सूचना हेर्नुहोस्
32. २०७७।०५।३० गतेको अनुगमन विवरण प्रेस नोट प्रवक्ता 2020-09-16 सूचना हेर्नुहोस्
33. खाद्य उद्योग अनुगमन २०७७.०५.२८/२९ प्रेस नोट प्रवक्ता 2020-09-14 सूचना हेर्नुहोस्
34. खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग तथा मातहतका कार्यालयहरु वाट आ व २०७६।७७ मा खाद्य ऐन वमोजिम दायर गरिएको मुद्दाको विवरण dftqc 2020-08-16 सूचना हेर्नुहोस्
35. खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको आ.व २०७६।७७ सालको वार्षिक प्रगती सम्वन्धी प्रेस नोट । dftqc 2020-08-16 सूचना हेर्नुहोस्
36. विश्व खाद्य स्वच्छता दिवशको प्रेस विज्ञप्ति प्रवक्ता 2020-06-07 सूचना हेर्नुहोस्
37. दुग्धजन्य शिशु आहार सम्बन्धी भ्रमपूर्ण समाचारप्रति खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको ध्यानाकर्षण dftqc 2020-02-27 सूचना हेर्नुहोस्
38. प्रेस बिज्ञप्ति प्रथम चौमासिक आ.व. २०७६-७७ Admin 2019-12-15 सूचना हेर्नुहोस्
39. प्रेस बिज्ञप्ति - आ.व. २०७५/७६ को बार्षिक तथा तेश्रो चौमासिक प्रगति सम्बन्धमा dftqc 2019-12-04 सूचना हेर्नुहोस्
40. प्रेस विज्ञप्ति २०७६/०८/१३ dftqc 2019-12-04 सूचना हेर्नुहोस्

सम्पर्क विवरण

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल ,काठमाण्डौँ, नेपाल

सम्पर्क नं. :+९७७-१-४२६२३६९, ४२६२४३०

फ्याक्स :+९७७-१-४२६२३३७

ईमेल: info@dftqc.gov.np

वेव : www.dftqc.gov.np

वेवसाइट हेरिएको

   भिडियो ग्यालरी थप हेर्नुहोस्

नेपालको राष्ट्रिय गान