माइकोटक्सिन, तरकारी फलफुलमा जिवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम मात्रा अधिकतम स्तर नेपाल राजपत्रमा २०७७।१०।२६ मा प्रकासित सुचना

प्रकाशित मिति: २०२१-०२-१९

डाउनलोड

सम्पर्क विवरण

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग

बबरमहल ,काठमाण्डौँ, नेपाल

सम्पर्क नं. :+९७७-१-४२६२३६९, ४२६२४३०

फ्याक्स :+९७७-१-४२६२३३७

ईमेल: info@dftqc.gov.np

वेव : www.dftqc.gov.np

वेवसाइट हेरिएको

   भिडियो ग्यालरी थप हेर्नुहोस्

नेपालको राष्ट्रिय गान